cürbəcür

cürbəcür
sif. Müxtəlif. Cürbəcür kitablar almaq. Cürbəcür tamaşalara baxmaq. Cürbəcür şəhərlər gəzmək. – Məmmədbağırın başına cürbəcür planlar gəlirdi. S. H.. Cürbəcür bioloqlar cinsiyyət və irsiyyət haqqında cild-cild elmi əsərlər yazmışlar. M. Rz.. // Növ-növ, hər növ, hər cür, çeşid-çeşid, dürlü-dürlü. Cürbəcür xırdavat. Cürbəcür xörəklərdən yemək. – Hər rəngə çalan cürbəcür cücülər otlara mərcan kimi sarılmışdı. S. S. A.. Gövhər xanım yan otaqdan cürbəcür şirniyyat və mürəbbə gətirib süfrəyə düzdü. Q. İlkin.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cürə-cürə — (Kəlbəcər) cürbəcür. – Nəvlim <nə bilim>, cürə cürə kətdər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cürə-cürə — bax cürbəcür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürbəcürlük — is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa başqalıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gunə-gunə — cürbəcür, növbənöv …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dürlü — is. 1. Cür, növ. Maşının keçdiyi yerlərdə, onun arxasınca, uçurulan evlərin yerində yeni binalar, başqa dürlü küçələr, meydançalar tikilir. S. H.. <Bəhram:> Yox, mənim ürəyimdə başqa dürlü hisslər oyanır və get gedə qüvvətlənir. C. C.. Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hoqqabazlıq — is. 1. Hoqqabazın (1 ci mənada) işi, sənəti; əl zirəkliyi ilə cürbəcür şeylər göstərmə. Qəhqəhə, əlçalanların qarışıq ovuc səsləri, Zeynalın əlli cürə hoqqabazlığı . . məclisi xeyli şənləndirib qızışdırdı. Ə. Ə.. // Oyunbazlıq. <Firəngiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hər — əvəz 1. Bir toplunun ayrıca götürülən fərdi, onu təşkil edən şeylərdən hər biri. Hər adam. Hər ailə. Hər adambaşına. Hər bir – bax hər. Hər bir adam. Hər bir şey. Hər bir təsadüfdə. Hər bir çətinlik qarşısında. – Əli yüz sirr oxuyur; Hər bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dürlü-dürlü — sif. Cürbəcür, növbənöv, hər cür, hər növ, müxtəlif. Dürlü dürlü yeməklər. – Cəmalından sənin hər gecə, ey şah; Düşər yüz min ziyalar dürlü dürlü. X.. Fələk saldı dürlü dürlü odlara; Şanşan olmuş, parələnmiş könlümü. M. V. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • habelə — z. Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir iki yüzü ancaq dərsə gedir. Bakı, Tiflis, Naxçıvan, Şamaxı və qeyri şəhərlər də habelə. C. M.. Yağı, pendiri dəyər dəyməzinə, cürbəcür arşın malına,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”